Altron - laser cutting

info@altron-art.pl

Rozwój i podniesienie konkurencyjności Firmy Altron poprzez zakup innowacyjnej linii technologicznej

Z przyjemnością informujemy, iż firma PUH ALTRON zrealizowała projekt pt. „ Rozwój i podniesienie konkurencyjności Firmy Altron poprzez zakup innowacyjnej linii  technologicznej”  w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 2: Gospodarka regionalnej szansy, Działanie 2.1: Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Numer projektu: MCP/2.1.A/7/2010/MI

Tytuł projektu:
„ Rozwój i podniesienie konkurencyjności Firmy Altron poprzez zakup innowacyjnej linii  technologicznej” 

Beneficjent:
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Altron Aneta Habas

ul. Ludźmierska 44

34-400 Nowy Targ

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji bram.

Projekt zrealizowany został w ramach dwóch etapów:

I Zakup maszyn i urządzeń:

1. Zakup przecinarki laserowej CNC

- Wybór oferentów sprzętu - z zebranych ofert wybrane zostały te ekonomicznie i jakościowo najkorzystniejsze

- Negocjowanie warunków dostaw - z wybranymi oferentami prowadzone będą rozmowy w celu uzyskania odpowiedniego wsparcia i gwarancji

- Zakup maszyny (dokonywanie płatności)

- Instalacja

II  Zatrudnienie 1 nowego pracownika oraz niezbędne przeszkolenie.

Firma PUH ALTRON oferuje bramy garażowe, wjazdowe, przemysłowe i urządzenia sterujące dla przemysłu budowlanego. Istnieje od ponad 8 lat, jednakże właściciel związany jest z branżą  budowlaną od ok. 11 lat. Firma zajmuje się szeroko pojętym serwisem, sprzedażą i montażem bram oraz automatyki sterującej dla branży budowlanej. Swoją działalność zaczynała od serwisu i sprzedaży małych bram garażowych ogólnie dostępnych w marketach. W tej chwili sprzedajemy i serwisujemy bramy duże, przemysłowe, także te nietypowe, które nie występują na naszym rynku ale klienci z różnych przyczyn takie posiadają.

 

Obecnie Firma działa na rynku usług dla branży budowlanej w zakresie doradztwa, sprzedaży i serwisu bram garażowych, ogrodzeniowych i przemysłowych.

Realizacja projektu jest kolejnym etapem strategii rozwoju Firmy. Bazując na doświadczeniach związanych ze sprzedażą bram, montażem oraz serwisem, Firma podjęła decyzję o rozpoczęciu produkcji bram o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego jakim są bramy projektowane pod indywidualne zamówienie i wycinane laserowo. Produkcja bram dla przemysły budowlanego jest naturalnym rozwinięciem obecnie prowadzonej działalności, a dzięki 10 letniemu doświadczeniu w branży budowlanej Firma jest przygotowana merytorycznie oraz organizacyjnie do dywersyfikacji działalności. Zadaniem kluczowym dla Firmy jest rozbudowa linii produkcyjnych o wysoko wydajne, precyzyjne i innowacyjne technologie.

Projekt stanowi rozwinięcie działalności Firmy, którą prowadzi niezmiennie od 8 lat. Wpływ projektu na charakter prowadzonej działalności będzie znaczący, gdyż pozwoli rozwinąć i udoskonalić dotychczasową ofertę o innowacyjny produkt: bramy ogrodzeniowe w każdym wzorze, które są alternatywą dla bram kutych a ponadto możliwe będzie rozszerzenie rynków zbytu o obszar całej Polski, jak również Europy. Pozwoli to również zdywersyfikować obecne grupy odbiorców, co uniezależni Firmę od regionalnych i krajowych odbiorców. Nowy projekt w pierwszej kolejności przyniesie zwiększenie jakości i wydajności produkcji, co przyczyni się do obniżenia kosztów jednostkowych produkcji. Zwiększy konkurencyjność Firmy na rynku producentów dla branży budowlanej w skali Polski. Projekt pozwolił pozyskać nowych klientów wśród metaloplastyków, branży maszynowej, reklamowej i drobnych producentów korzystających z usług wycinania w firmach zewnętrznych.

Ważnymi efektami projektu są również pozytywny wpływ na środowisko, BHP oraz równość szans. Wzmocniło to pozycję Firmy na rynku jak również pozytywnie wpływa na postrzeganie Firmy przez pracowników i  partnerów biznesowych.

Okres realizacji projektu: 
rozpoczęcie realizacji: czerwiec 2011 r. 
zakończenie realizacji: czerwiec 2012 r.

Offer | Service | Company | Contact Projekt unijny Altron