Altron - laser cutting

info@altron-art.pl

Wzrost konkurencyjności i innowacyjności Firmy Altron poprzez poprzez dywersyfikację działalności

Miło nam poinformować, iż firma PUH ALTRON zrealizowała kolejny projekt pt. „ Wzrost konkurencyjności i innowacyjności Firmy Altron poprzez poprzez dywersyfikację działalności”  w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 2: Gospodarka regionalnej szansy, Działanie 2.1: Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Numer projektu: MRPO.02.01.01-12-0293/12

Tytuł projektu:
„ 
Wzrost konkurencyjności i innowacyjności Firmy Altron poprzez poprzez dywersyfikację działalnościj” 

Beneficjent:
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Altron Aneta Habas

ul. Ludźmierska 44

34-400 Nowy Targ

Przedmiotem projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji bram.

Projekt zrealizowany został w ramach dwóch etapów:

I Zakup maszyn i urządzeń:

  1. Zakup prasy krawędziowej CNC

  2. Zakup elektrodrążarki CNC

Okres realizacji projektu: 
rozpoczęcie realizacji: Styczeń 2013 r. 
zakończenie realizacji: Grudzień 2014 r.

Offer | Service | Company | Contact Projekt unijny Altron